MINI Netherlands เปิดตัวโปรเจค reBorn ฟื้นฟูมินิคลาสสิครุ่นเก่าที่สุดในโลก

MINI Netherlands เปิดตัวโปรเจค Mini reBorn ฟื้นฟูสภาพรถมินิคลาสสิครุ่นปี 1959 ที่เพิ่งค้นพบในเนเธอร์แลนด์ ฉลองโรงงานใหม่ที่จะจะเป็นฐานการผลิต MINI อีกแห่งหนึ่งในปีหน้า

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้