ล้อรถมินิ

ล้อสำหรับ MINI R5x (4 รู)

  • 15″

15" Wheels
R81 – 7-Hole
R81 7-Hole 15
R82 – 8-Spoke
R82 8-Spoke 15
R86 – Spider Spoke
R86 Spider Spoke 15
R93 – 5 Star Rocket
R93 5 Star Rocket 15
R96 – Delta Spoke
R96 Delta Spoke 15
R100 – 5-Star Spooler
R100 5-Start Spooler 15
R101 – Rotator Spoke
R101 Rotator Spoke 15
R103 – 5-Star Blaster
R103 5-Star Blaster 15
R118 – 5-Star Twin
R118 5-Star Twin 15
  • 16″

16" Wheels
R83 – 5-Spider
R83 5-Spider 16
R84 – X-Lite
R84 X-Lite 16
R87 – Double Spoke
R87 Double Spoke 16
R88 – Double Spoke
R88 Double Spoke 16
R92 – 7-Spoke
R92 7-Spoke 16
R94 – Bridge Spoke
R94 Bridge Spoke 16
R102 – S-Winder
R102 S-Winder 16
R115 – Rib Spoke
R115 Rib Spoke 16
R119 – 6 Star Twin Spoke
R119 6 Star Twin Spoke 16
R120 – 4 Hole Circular Spoke
R120 4 Hole Circular Spoke 16
  • 17″

17" Wheels
R85 – S Spoke
R85 S Spoke 17
R90 – Cross Spoke
R90 Cross Spoke 17
R91 – 5-Star
R91 5-Star 17
R97 – Flame Spoke
R97 Flame Spoke 17
R98 – Web Spoke
R98 Web Spoke 17
R99 – Double Spoke
R99 Double Spoke 17
R104 – Crown Spoke
R104 Crown Spoke 17
R110 – 5 Star Pace Spoke
R110 5 Star Pace Spoke 17
R111 – Black Star Bullet
R111 Black Star Bullet 17
R112 – Cross Spoke Challenge
R112 Cross Spoke Challenge JCW 17
R116 – Infinite Stream
R116 Infinite Stream 17
R117 – Silver Shield
R117 Silver Shield 17
R121 – Conical Spoke
R121 Conical Spoke 17
R128 – Twin Spoke
R128 Twin Spoke 17
R130 – Twin Blade Spoke
R130 Twin Blade Spoke 17
R131 – Double Cross Turned
R131 Double Cross Turned 17
R132 – Sandblast Turned
R132 Sandblast Turned 17
R136 – GP II
R136 GP II JCW 17
Night Spoke
Rxx Night Spoke 17
  • 18″

18" Wheels
R95 – Star Spoke
R95 Star Spoke JCW 18
R105 – Double Spoke
R105 Double Spoke JCW 18
R107 – GP
R107 GP JCW 18
R108 – Multi-Spoke
R108 Multi-Spoke 18
R109 – Double Spoke Composite
R109 Double Spoke Composite JCW 18
R113 – Rad Cross Spoke
R113 Rad Cross Spoke JCW 18
R133 – V-Spoke
R133 V-Spoke JCW 18

ล้อสำหรับ MINI Countryman/Paceman (5 รู)

  • 17″

17" Wheels
R124 – 5-Star Double Spoke
R124 5-Star Double Spoke
R125 – Tunnel Spoke
R125 Tunnel Spoke
R138 – 5-Hole Black Star
R138 5-Hole Black Star
  • 18″

18" Wheels
R126 – Turbo Fan
R126 Turbo Fan
R127 – 5 Star Double Spoke
R127 5 Star Double Spoke
R135 – Twin Spoke Black
R135 Twin Spoke Black
  • 19″

19" Wheels
R129 – Double Spoke
R129 Double Spoke
R134 – Cross Spoke
R134 Cross Spoke
R139 – Y-Spoke
R139 Y-Spoke

อัพเดทล่าสุด: กรกฎาคม 2013

Comments: