มินิ ประเทศไทย จับรายชื่อผู้โชคดี ไปสัมผัสประสบการณ์ MINI John Cooper Works Challenge ที่อิตาลี

มินิ ประเทศไทย นำโดย คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป จัดพิธีจับรางวัลพิเศษให้แก่ลูกค้ามินิผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสพิเศษสุด ในการเปิดประสบการณ์เหนือชั้นกับรถยนต์มินิ จอห์น คูเปอร์ เวิร์กส์ ใน “MINI John Cooper Works Challenge 2017” ณ Mugello Circuit สนามแข่งรถระดับนานาชาติ ในแคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี และแพ็คเกจทัวร์เมืองโรม – มิลาน มูลค่ากว่า 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยมี นางสาวรัตนา ตันติวีรคุณ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่สักขีพยาน – เจ้าพนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับลูกค้ามินิที่จองและส่งมอบรถยนต์มินิรุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากผู้จำหน่ายมินิอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ลูกค้ามินิผู้โชคดีจะได้สัมผัสการแข่งขัน MINI John Cooper Works Challenge ติดขอบสนามแข่งรถระดับโลก กระตุ้นอะดรีนาลีนให้สูบฉีดถึงขีดสุด พร้อมเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การพักผ่อนและกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1. คุณฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร
2. คุณเกียรต์สุดา ดารากัย
3. คุณสิรินรัตน์ รักคู่
4. คุณจิรสุดา พรหมมะ
5. คุณอเนก เรืองกิจจานุรัตน์

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้, สำเนาทะเบียนบ้าน,  ใบจองรถ, ใบสัญญาซื้อรถยนต์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง, และเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอิตาลี่ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มามอบให้กับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตามที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมามอบด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้มารับรางวัลแทน โดยต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  ของผู้โชคดีและของผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสารมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมายแจ้งยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาแสดงให้ครบถ้วน

2. ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.mini.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จะถือว่าผู้โชคดีหมดสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทฯ ได้

3. ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่นได้เพียง 1 ครั้ง โดยจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว (พ่อ, แม่, ลูก, สามี, ภรรยา, หรือ พี่น้อง ที่มีนามสกุลเดียวกัน) และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว

5. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น และจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอิตาลี่จากกงสุลอิตาลี่เท่านั้น หากไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการขออนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอิตาลี่หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้ทุกวิธีการ

8. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

Comments: