BMW Group Manufacturing ประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจากเยอรมนี

มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (แถวหน้า – ขวาสุด) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พอล โธเมส (แถวหน้า – ซ้ายสุด) จาก RWTH Aachen University School of Business and Economics และคณะนักศึกษา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปที่สามารถผลิตยนตรกรรมหรูทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด

โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (จังหวัดระยอง) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 115 กม. และมีพื้นที่โรงงานทั้งหมด 75,000 ตารางเมตร เริ่มเดินสายการประกอบเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีศักยภาพและความยืดหยุ่นสูงในการประกอบรถยนต์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการผลิตอันเคร่งครัดอันเป็นเอกลักษณ์ของบีเอ็มดับเบิลยูทั่วโลก

Comments: