Home Tags FIne Dust Filter

Tag: FIne Dust Filter

สู้ฝุ่น PM 2.5 ลูกค้า MINI สามารถเปลี่ยนกรองอากาศรถยนต์ เป็นแบบ Fine Dust Filter ได้แล้ว...

MINI Thailand เปิดทางเลือกให้ลูกค้า MINI สามารถเปลี่ยนกรองอากาศรถมินิเป็นแบบละเอียด หรือ Fine Dust Filter เพื่อกรองฝุ่นระดับ PM 2.5 ได้แล้ว โดยมีราคาสำหรับรถยนต์ MINI โฉมปัจจุบันทุกรุ่น ทั้งแบบเปลี่ยนใหม่ และแบบอัพเกรดจากกรองอากาศรุ่นปกติในราคาพิเศษ

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้