Home Tags BMW AGM

Tag: BMW AGM

ประธาน BMW Group ยืนยัน ปีนี้เปิดตัว MINI Clubman ใหม่ และเตรียมพบกับ MINI พลังงานไฟฟ้า

Dr. Norbert Reithofer ประธาน BMW Group กล่าวในงานประชุมประจำปีของ BMW Group ยืนยันเปิดตัว MINI Clubman ใหม่ภายในปีนี้ และยืนยันการทำรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ MINI เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2015 ที่ผ่านมา BMW Group ได้มีงานประชุมประจำปี เพื่อสรุปผลประกอบการในปี 2014...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้