มินิ ประเทศไทย แต่งตั้งคุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร เป็นแม่ทัพหญิงคนใหม่

คุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร ผู้อำนวยการ มินิ ประเทศไทย

BMW Group ประเทศไทย ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารในองค์กรใหม่ แต่งตั้งคุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร เป็นผู้อำนวยการ มินิ ประเทศไทย โดยรับไม้ต่อจากคุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ที่ปรับโครงสร้างไปดูแลการตลาด ของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย มีผล 1 มกราคม 2564

คุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร หรือคุณปุ้ย จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ MINI Thailand ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของมินิในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารแบรนด์ การขาย และการตลาด โดยคุณประภัสราได้เป็นส่วนหนึ่งของ BMW Group มานานกว่า 13 ปีแล้ว ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการขายจากการบริหารงานในหลายตำแหน่ง โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาดในปี 2550 และในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดในปี 2553 จากนั้นคุณประภัสราได้นำทีมสร้างผลงานด้านยอดขายให้กับ BMW Thailand อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในปี 2559 ก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งล่าสุดในฐานะผู้อำนวยการของมินิ ประเทศไทย

คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

ทางด้านคุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทยคนปัจจุบัน จะไปเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ BMW โดยคุณปรีชาเริ่มต้นทำงานกับ BMW Group Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2550 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย ก่อนที่จะย้ายไปรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ MINI ที่ BMW Group Asia ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบดูแลด้านการขายและการตลาดของมินิ ก่อนจะกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทย อีกครั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดูแลและพัฒนาการดำเนินงานของแบรนด์ MINI ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ BMW Thailand คุณปรีชาจะดูแลบริหารการวางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาดของ BMW พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาดของ BMW ในประเทศไทยให้เกิดศักยภาพสูงสุด

คุณชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

นอกจากนี้ คุณชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล จะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของ BMW Thailand ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหลายบทบาทหน้าที่มาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยคุณชนินทร์ได้ร่วมงานกับ BMW Group Thailand มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารฝ่ายขายมากกว่า 15 ปีในหลายตำแหน่งของทั้งแบรนด์ BMW และ BMW Motorrad ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ฝ่ายขาย การบริหารฝ่ายปฏิบัติการด้านการขาย รวมถึงตำแหน่งล่าสุดในฐานะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่ายของ BMW Thailand สำหรับในตำแหน่งใหม่นี้ คุณชนินทร์จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานโดยรวมในกิจกรรมการขายของรถยนต์ BMW รวมถึงพัฒนาและวางแผนด้านกลยุทธ์ฝ่ายขายเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขาย BMW ในตลาดประเทศไทย

คุณรอน ศิริวันสาณฑ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

คุณรอน ศิริวันสาณฑ์ เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ โดยคุณรอนได้ทำงานในหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐกิจสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2545 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ BMW Group Thailand ในปี 2557 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่งใหม่นี้ คุณรอนจะเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ภาพรวมทางการเมืองและผลกระทบต่อบริษัทฯ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร

โดยการแต่งตั้งทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Comments: