Home Tags ZF

Tag: ZF

MINI เริ่มทดสอบเกียร์อัตโนมัติ 9-สปีด เพื่อใช้ในปี 2015

ข้อมูลเปิดเผยจาก ZF Friedrichshafen หรือ ZF ผู้ผลิตชุดเกียร์อัตโนมัติให้กับ BMW Group ว่าขณะนี้ MINI ได้เริ่มทดสอบเกียร์อัตโนมัติชุดใหม่ ในรหัส ZF 9HP ซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติ 9-สปีด ตัวใหม่ล่าสุด เพื่อเตรียมใช้กับรถ MINI ในปี 2015 ปัจจุบันรถยนต์ MINI ใช้เกียร์อัตโนมัติ 6-สปีด ของ...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้