Home Tags Warranty

Tag: Warranty

มินิ ประเทศไทย ประกาศขยายการรับประกันรถยนต์ใหม่ เป็น “5 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง”

มินิ ประเทศไทย ประกาศขยายขอบเขตการคุ้มครอง (warranty) สำหรับรถยนต์มินิใหม่ ที่ออกรถตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จากเดิม 5 ปี หรือไม่เกิน 50,000 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ส่วนหนึ่งของการแถลงข่าวประจำปีของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้