Home Tags Schwarzenbauer

Tag: Schwarzenbauer

ผู้บริหาร MINI ชี้ อนาคต MINI อาจมีมากถึง 10 โมเดล

MINI F56 กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 18 พ.ย. ที่จะถึงนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของ MINI ในเจเนอเรชั่นที่ 3 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแพลทฟอร์มครั้งใหญ่ของ MINI โดยข้อมูลล่าสุด จากผู้บริหารของ BMW Group ระบุว่า MINI ในเจเนอเรชั่นที่ 3 นี้ อาจมีมากถึง 10 โมเดล ปัจจุบัน...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้