Home Tags Johanna Quandt

Tag: Johanna Quandt

Johanna Quandt ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BMW มหาเศรษฐีอันดับ 8 ของเยอรมนี เสียชีวิตด้วยวัย 89 ปี

ข่าวเศร้าของ BMW Group วันนี้ คือการสูญเสีย Johanna Quandt ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BMW AG ไปในวัย 89 ปี ซึ่งตระกูล Quandt ถือหุ้นรวมกันใน BMW AG มากถึง 46.6% Johanna Quandt เป็นภรรยาของ Herbert Quandt...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้