Home Tags Great Wall Motor

Tag: Great Wall Motor

จีน จับมือ MINI เตรียมตั้งโรงงานผลิตรถมินิในประเทศจีน

Great Wall Motor แห่งประเทศจีน เจรจา BMW Group เพื่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ MINI ในประเทศจีน ซึ่งหากดีลนี้สำเร็จ จะถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์มินิแห่งแรกนอกทวีปยุโรป เว็บไซต์ Automotive News Europe เปิดเผยข้อมูลการเจรจาระหว่าง Great Wall Motor และ BMW Group ครั้งนี้ ว่ายังเป็นการเจรจาในเบื้องต้นอยู่...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้