Home Tags MINI Yours Customised

Tag: MINI Yours Customised

เปิดตัวโปรแกรม “MINI Yours Customised” สั่งตกแต่งมินิได้ตามใจชอบ

มินิ เปิดตัวโปรแกรม "MINI Yours Customised" ให้ลูกค้ามินิ ในบางประเทศ เลือกตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆ ในรถมินิได้ตามใจชอบ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของรถมินิ ตามคอนเซ็ปต์ individualisation ที่มินิยึดถือมาอย่างยาวนาน โปรแกรม MINI Yours Customised จะเริ่มเปิดให้ลูกค้ามินิในทวีปยุโรปบางประเทศก่อน โดยจะเริ่มให้สั่งอุปกรณ์ตกแต่งตามความต้องการได้ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป และอุปกรณ์ที่สามารถตกแต่งได้ ก็จะมีหลากหลายชิ้น เช่น กรอบไฟเลี้ยวด้านข้าง...

MINI-TH Editorial

MINI-TH Review

เรื่องน่ารู้